‘Tales Runner’, un joc d’ordinador amb tot tipus de carreres

Es tracta d’un joc en què els xicotets desenrotllen certes habilitats en jocs de carreres, obstacles i velocitat jugant amb altres xiquets de forma virtual. A més, el joc desenrotlla també històries basades en contes clàssics, per a aconseguir una millor connexió amb els xiquets entre 6 i 14 anys, als que va destinat este joc de PC.

‘Tales Runner’ té també un elevat component social i una part educativa, a més d’una secció de control patern i un desenrotllament en què no existix res de violència per a este joc ‘on line’ en el que participen fins a 30 xiquets en una mateixa carrera.

Al llarg d’ExpoJove ja han jugat per internet entre els visitants i altres xiquets en qualsevol part del món, encara que els guanyadors de les carreres d’ExpoJove tenien un premi in situ.

Fotos: Josep V. Zaragoza

‘Tales Runner’, un juego de ordenador con todo tipo de carreras

Además, el juego desarrolla también historias basadas en cuentos clásicos, para lograr una mejor conexión con los niños entre 6 y 14 años, a los que va destinado este juego de PC. ‘Tales Runner’ tiene también un elevado componente social y una parte educativa, además de una sección de control paterno y un desarrollo en el que no existe nada de violencia para este juego ‘on line’ en el que participan hasta 30 niños en una misma carrera.

A lo largo de ExpoJove ya han jugado por internet entre los visitantes y otros niños en cualquier parte del mundo, aunque los ganadores de las carreras de ExpoJove tenían un premio in situ.

Fotos: Josep V. Zaragoza