Es tracta d’un joc en què els xicotets desenrotllen certes habilitats en jocs de carreres, obstacles i velocitat jugant amb altres xiquets de forma virtual. A més, el joc desenrotlla també històries basades en contes clàssics, per a aconseguir una millor connexió amb els xiquets entre 6 i 14 anys, als que va destinat este joc de PC.

‘Tales Runner’ té també un elevat component social i una part educativa, a més d’una secció de control patern i un desenrotllament en què no existix res de violència per a este joc ‘on line’ en el que participen fins a 30 xiquets en una mateixa carrera.

Al llarg d’ExpoJove ja han jugat per internet entre els visitants i altres xiquets en qualsevol part del món, encara que els guanyadors de les carreres d’ExpoJove tenien un premi in situ.

[su_custom_gallery source=”media: 1933,1926,1932,1931,1930,1929,1928,1927″ link=”lightbox” target=”blank” title=”never”]

Fotos: Josep V. Zaragoza

Además, el juego desarrolla también historias basadas en cuentos clásicos, para lograr una mejor conexión con los niños entre 6 y 14 años, a los que va destinado este juego de PC. ‘Tales Runner’ tiene también un elevado componente social y una parte educativa, además de una sección de control paterno y un desarrollo en el que no existe nada de violencia para este juego ‘on line’ en el que participan hasta 30 niños en una misma carrera.

A lo largo de ExpoJove ya han jugado por internet entre los visitantes y otros niños en cualquier parte del mundo, aunque los ganadores de las carreras de ExpoJove tenían un premio in situ.

[su_custom_gallery source=”media: 1933,1926,1932,1931,1930,1929,1928,1927″ link=”lightbox” target=”blank” title=”never”]

Fotos: Josep V. Zaragoza