Del 26 de diciembre de 2024 al 4 de enero de 2025

‘Lo Rat Penat’, organització creada en 1.878 i amb 137 anys de vida, també té una xicoteta exposició dels llibres i obres que fan referència a la defensa de la cultura valenciana. Una selecció en què els més menuts també poden trobar alguna publicació adaptada a la seua edat, com a contes o narrativa.

Sense cap dubte, una de les associacions i empreses mes fidels a ExpoJove en els 33 anys d’història i vida d’este certamen per a xiquets i jóvens valencians.

[su_custom_gallery source=”media: 1921,1919,1918,1917,1916,1915″ link=”lightbox” target=”blank” title=”never”]

Fotos: Josep V. Zaragoza

Lo Rat Penat, organización creada en 1.878 y con 137 años de vida, también tiene una pequeña exposición de los libros y obras que hacen referencia a la defensa de la cultura valenciana. Una selección en la que los más pequeños también pueden encontrar alguna publicación adaptada a su edad, como cuentos o narrativa.

Sin lugar a dudas, una de las asociaciones y empresas más fieles a ExpoJove en los 33 años de historia y vida de este certamen para niños y jóvenes valencianos.

[su_custom_gallery source=”media: 1921,1919,1918,1917,1916,1915″ link=”lightbox” target=”blank” title=”never”]

Fotos: Josep V. Zaragoza