Teatre y musica

Dani Miquel i MA·ME·MI·MO·MU músics

Bon dia amics i amigues benvinguts a viatjar. Amb les maletes plenes, anem a començar. La vida és
una festa, viure riure i estimar. Amb els amics i amigues, de segur podem volar. Viure mil aventures,
navegar sense parar. Conèixer personatges, que no podràs oblidar. La vida és una festa, benvinguts
a viatjar. Així que tots i totes anem a cantar.

Concert per a públic familiar.

diumenge 31
11.30
Espai cuina principal